Ավտոմատ հոսքագիծ 2

Հոսքագիծը նախատեսված է օգտագործել ցինկապատ օդատարներ արտադրելու համար ավտոմատացնելով մի շարք գործողություններ: